บริษัท เอ็ม.ซี.อินเตอร์ดีไซน์ จำกัด

ขั้นตอนการสั่ง

1 . ในกรณีที่มีแบบมาให้ เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลพื้นที่ ที่จะติดตั้ง รูปแบบต่างๆ ของงานเบื้องต้น และความต้องการของท่าน เพื่อออกแบบ ประเมินราคา
ในกรณีที่ให้เราออกแบบ ประเมินราคา
กรณีนี้หลังจากสอบถามข้อมูลพื้นที่แล้ว จะต้องเข้าสำรวจพื้นที่จริง และสรุปรายละเอียดและส่งแบบงานแก่ท่าน เพื่อประกอบการเลือกใช้บริการของท่าน

2. หากท่านพอใจในเงื่อนไขของเรา ท่านเลือกใช้บริการของเรา การกำหนดรูปแบบ รายละเอียด และอธิบายให้ท่านเข้าใจ และเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันติดตั้ง และวันแล้วเสร็จแก่ท่าน

3. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการผลิต และจะติดต่อท่านก่อนวันติดตั้งล่วงหน้า เพื่อเตือนให้ทราบวันติดตั้งที่กำหนดไว้

4. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปติดตั้งตามนัดหมายไว้ ซึ่งเมื่องานติดตั้งแล้วเสร็จ ท่านสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของงานได้ โดยเจ้าหน้าที่ติดตั้งจะแก้ไขจนงานเสร็จเรียบร้อย


การรับประกันสินค้า
หลังจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและท่านก็มีความพึงพอใจการงานของเราแล้ว การรับประกันสินค้าของเรา จะรับประกันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติ เรารับประกันสินค้าวัสดุอุปกรณ์ 1 ปีเต็ม โดยท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายแก่ตามความเป็นจริง

@ 2019 MC-INTER CO.,LTD. / All rights reserved | Design by W3layouts.

Web Analytics Made Easy -
StatCounter